EK KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA

ELŻBIETA KOBRYŃ - KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej 24.08.2004r. pod nr. 4048/2004.

NIP  945 – 124 – 83 – 79  

REGON 356862852   


Elżbieta Kobryń- wpisana na listę biegłych rewidentów w KIBR pod nr  5092 od 1986r.
Doświadczony audytor, długoletni pracownik dużych korporacji, w tym
firmy audytorskiej PricewaterhouseCoopers (
dyrektor d/s audytu, członek jej zarządu).
)d 2004r. własna kancelaria, od 2006r. biegła sądowa.

 1. Oferta Kancelarii

  1. Przeglądy rocznych i śródrocznych sprawozdań finansowych.

  2. Przeglądy ksiąg rachunkowych.

  3. Audyt projektów współfinansowanych z funduszy UE.

  4. Badanie planów połączeń i podziałów oraz przekształceń spółek.
  5. Wyceny aportów.
  6. Ustalanie przesłanek i momentu upadłości przedsiębiorstw.
  7. Wycena majątku oraz wartości przedsiębiorstw.

  8. Analizy i ekspertyzy ekonomiczno - finansowe.

  9. Ekspertyzy i opinie dla sądów i prokuratur.

EK – KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA

UL. PANA COGITO 11, 31-419 KRAKÓW

Tel. 12 418 29 72, kom.  509 690 139

WWW.ekkancelaria.eu,   e-mail.  ekobryn@ekkancelaria.eu

Strona stworzona za pomocą Kreatora WWW. Copyright nazwa.pl